Học bổng hè 226 triệu

Hướng dẫn cách phân biệt phát âm ed chuẩn nhất

Phát âm đúng các âm tiết trong tiếng Anh là điều quan trọng để bạn có thể giao tiếp hiệu quả với người bản ngữ. Trong tiếng Anh, có một âm tiết được gọi là “ed” rất phổ biến, nhưng đôi khi bạn có thể gặp khó khăn khi phân biệt cách phát âm chuẩn của nó. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giúp bạn biết cách phân biệt phát âm ed chuẩn nhất.

1. Âm vô thanh và âm hữu thanh trong tiếng Anh

Âm vô thanh (voiceless) và âm hữu thanh (voiced) là hai khái niệm quan trọng trong việc phát âm tiếng Anh.

1.1. Âm hữu thanh 

Âm hữu thanh được tạo ra khi dây thanh quản chuyển động, làm cho âm thanh trở nên mềm mại và ấm áp hơn. Ví dụ về âm hữu thanh bao gồm /b/, /d/, /g/, /z/, /v/, /ð/, và /ʒ/. Khi phát âm các từ chứa âm hữu thanh, bạn sẽ cảm thấy dải thanh quản của mình chuyển động và tạo ra một âm thanh mềm mại hơn so với âm vô thanh.

1.2. Âm vô thanh

Âm vô thanh được tạo ra khi không có chuyển động của dây thanh quản, làm cho âm thanh trở nên sắc nét và có chất lượng cao. Ví dụ về âm vô thanh bao gồm /p/, /t/, /k/, /s/, /f/, /θ/, và /ʃ/. Khi phát âm các từ chứa âm vô thanh, bạn sẽ cảm thấy môi và lưỡi của mình đang phát ra một lực tác động lên các âm tiết.

2. Cách phân biệt phát âm ed trong tiếng Anh

Có ba cách phát âm ed: /t/, /d/, và /ɪd/. Việc chọn cách phát âm đúng phụ thuộc vào cách viết của từ và cách kết thúc của động từ.

Cách phân biệt phát âm ed trong tiếng Anh
Cách phân biệt phát âm ed trong tiếng Anh

2.1. Đuôi ed được phát âm là /id/ 

Phát âm ed như /ɪd/: Khi động từ kết thúc bằng âm thanh /t/ hoặc /d/, chúng ta sẽ phát âm ed như /ɪd/. 

Ví dụ: waited, added, sounded.

2.2. Đuôi ed được phát âm là /t/

Phát âm ed như /t/: Khi động từ kết thúc bằng âm vô thanh (voiceless), chúng ta sẽ phát âm ed như /t/. 

Ví dụ: walked, talked, helped.

2.3. Đuôi ed được phát âm là /d/ 

Phát âm ed như /d/: Khi động từ kết thúc bằng âm thanh (voiced), chúng ta sẽ phát âm ed như /d/. 

Ví dụ: played, called, loved.

2.4. Các trường hợp phát âm ed đặc biệt trong tiếng Anh

Ngoài các trường hợp kể trên, còn có một số trường hợp đặc biệt khi phát âm ed:

Nếu động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/ nhưng trước đó là âm /s/ hoặc /z/, chúng ta sẽ phát âm ed như /t/ hoặc /d/. 

Ví dụ: passed (/pst/), buzzed (/bz/).

Nếu động từ kết thúc bằng âm /d/, nhưng trước đó là âm /t/, chúng ta sẽ phát âm ed như /ɪd/. 

Ví dụ: wanted (/wntd/).

Xem thêm các bài viết khác:

3. Mẹo ghi nhớ cách phát âm ed

Mẹo ghi nhớ cách phát âm ed
Mẹo ghi nhớ cách phát âm ed

Việc biết cách phân biệt phát âm ed trong tiếng Anh có thể khó nhớ và phức tạp đối với một số người học. Tuy nhiên, những câu thần chú và mẹo nhớ như trên có thể giúp bạn nhớ và áp dụng các quy tắc phát âm ed một cách dễ dàng hơn.

Câu thần chú phát âm /id/ (“Tiền đô”) giúp bạn nhớ rằng khi động từ kết thúc bằng âm /t/ hoặc /d/, bạn sẽ phát âm ed như /ɪd/.

Câu thần chú phát âm /t/ (“Khi sang sông phải chờ thu phí”) giúp bạn nhớ rằng khi động từ kết thúc bằng âm vô thanh (/s/, /f/, /p/, /ʃ/, /tʃ/, /k/, /θ/), bạn sẽ phát âm ed như /t/.

Phát âm /d/ cho các âm còn lại, và câu thần chú “Đạo cho tôi đoạn này” giúp bạn nhớ rằng khi động từ kết thúc bằng âm thanh (/b/, /g/, /l/, /m/, /n/, /ŋ/, /r/, /v/, /w/, /j/), bạn sẽ phát âm ed như /d/.

4. Bài tập luyện tập

Để hiểu xem bạn đã hiểu cách phát âm và cách phân biệt phát âm của ed, hãy cùng làm bài tập dưới đây:

Phát âm các từ này và xác định cách phát âm đúng theo quy tắc phát âm ed trong tiếng Anh.

 1. I talked to my friend on the phone last night.
 2. She opened the window to let some fresh air in.
 3. The teacher explained the lesson very clearly.
 4. He wanted to travel to Europe for his summer vacation.
 5. We played soccer in the park for two hours.
 6. My mom cooked a delicious dinner for us.
 7. They walked to the store to buy some groceries.
 8. The baby smiled and waved at us.
 9. The company added a new feature to their product.
 10. I watched a movie on Netflix last night.

Đáp án

 1. /t/
 2. /d/
 3. /ɪd/
 4. /ɪd/
 5. /t/
 6. /t/
 7. /d/
 8. /d/
 9. /ɪd/
 10. /t/

Trên đây là những chia sẻ của Học IELTS về cách phân biệt phát âm ed sao cho chuẩn nhất. Hy vọng với những chia sẻ hữu ích này có thể giúp ích cho các bạn trong quá trình giao tiếp để tránh những hiểu nhầm.

Bình luận