100 Tính từ tiếng Anh thông dụng

100 Tính từ tiếng Anh thông dụng mà ai cũng phải biết

Tiếng Anh có hàng ngàn từ vựng, được chia thành các loại: danh từ, động từ, tính từ,… Trong đó, tính từ còn được chia thành nhiều loại khác nhau như: tính từ ngắn, tính từ dài, tính từ miêu tả người, tính từ miêu tả đồ vật, tính từ

Phân biệt tính từ và trạng từ

Phân biệt tính từ và trạng từ trong tiếng Anh

Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh đóng vai trò bổ sung nghĩa cho câu, giúp câu được rõ ràng hơn. Vì khó phân biệt tính từ và trạng từ nên người học tiếng Anh rất dễ gặp lỗi sai ở phần tính từ và trạng từ này, hãy

50 tính từ dài trong tiếng Anh

50 tính từ dài trong tiếng Anh thông dụng nhất

Tính từ (adjective), thường được viết tắt là adj, là những từ dùng để miêu tả đặc điểm, đặc tính, tính chất của những sự vật, con người và sự việc hiện tượng xung quanh mình.  Trong tiếng Anh, tính từ được chia thành 2 dạng: tính từ ngắn và

100 Idioms thông dụng trong IELTS

100 Idioms thông dụng trong IELTS Speaking

Trong giao tiếp hằng ngày, Idioms được người bản xứ sử dụng rất thường xuyên. Và để có thể nâng cao được khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, cũng như đạt được điểm cao hơn trong IELTS. Lời khuyên cho bạn rằng, “sự góp mặt” của idiom trong bài