Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có khó không

Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản có khó không?

Nhật Bản là một trong những quốc gia có nền kinh tế phát triển hàng đầu thế giới. Người Nhật Bản rất nghiêm túc và tỉ mỉ trong công việc, vì thế rất nhiều lao động thường thắc mắc điều kiện đi xuất khẩu lao động Nhật Bản là gì