Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng học những “expressions” đi kèm với FOOD nhé!! 1. apple of one’s…