Paraphrase theo chủ đề

Chào các đồng chí. Sau khi hoàn thành bài viết về Paraphrasing và thấy được vai trò “vô cùng lớn…