TIPS FOR IELTS WRITING TASK 1

1. Task 1 thường yêu cầu viết về process, 1 biểu đồ… tối thiểu 150 từ, nhưng bài viết sẽ…

WHY READ NEWSPAPER?

Có rất nhiều cách để nâng cao kỹ năng đọc cũng như cải thiện vốn từ vựng dành cho các…