Who is Lý Gà

Chào cả nhà, tớ là Nguyễn Lý, tên thường gọi là Lý Gà – một biến thể của cái nickname…