IELTS Writing: Các cấu trúc câu nên sử dụng để đạt điểm cao

Một trong số những tiêu chí chấm của IELTS Writing Task 2 là Ngữ pháp và Từ vựng được sử dụng trong bài.

Ngữ pháp chủ yếu là về số lượng cấu trúc câu mà bạn sử dụng: câu đơn, câu ghép, câu phức; và độ chính xác khi bạn sử dụng các cấu trúc đó. Trong bài này, mình sẽ trình bày về những cấu trúc câu khác nhau được sử dụng để cải thiện điểm ngữ pháp trong bài luận Task 2. Áp dụng những cấu trúc câu này trong quá trình luyện thi IELTS để có sự chuẩn bị tốt nhất cho bài thi thật.

Trong bài viết IELTS Writing Task 2, bạn nên sử dụng đa dạng các cấu trúc câu. Như đã nói ở trên, có ba loại cấu trúc câu chính:

  • Câu đơn – simple sentences
  • Câu ghép – compound sentences
  • Câu phức – complex sentences.

Sau đây mình sẽ trình bày cụ thể từng loại.


writing-tips

  1. Câu đơn

Câu đơn là câu có một vế độc lập đứng một mình.

Ví dụ:

Computers are useful tools.

  1. Câu ghép

Câu ghép là câu có nhiều hơn một vế độc lập. Trong loại câu này, các vế độc lập thường được nối với nhau bởi các từ nối (conjunctions). Các conjunctions phổ biến là: and, nor, or, but, yet, so, for. Ngoài ra, có thể nối bằng các trạng từ (adverbs) như: however, nevertheless, otherwise, instead, also, moreover, furthermore, besides, consequently, therefore, thus, likewise.

Adverbs thường được dùng để nối các mệnh đề độc lập thành câu ghép. Khi dùng adverbs, bạn lưu ý là thường có dấu chấm phẩy trước adverb hoặc dấu phẩy đằng sau adverbs.

Dưới đây là một ví dụ về việc nối câu:

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers have improved the way people communicate at the workplace.

Câu đơn 2: An increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

Câu ghép: Computers have improved the way people communicate at the workplace, so an increasing number of companies are now using the email as a form of communication.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: The Internet is being used worldwide.

Câu đơn 2: Many people do not have access to the Internet.

Câu ghép: The Internet is being used worldwide; however, many people do not have access to it.

Cách-viết-IELTS-Writing-task-2

  1. Câu phức

Một câu phức là câu có hơn một mệnh đề. Khác với câu ghép, câu phức được tạo ra bởi việc nối một mệnh đề độc lập (independent clause) với một mệnh đề phụ thuộc (dependent clause). Mệnh đề phụ thuộc là loại mệnh đề không thể đứng một mình mà có nghĩa, mà phải đi kèm với một mệnh đề khác. Ví dụ:

Computers are useful tools that offer several benefits to people.

Mệnh đề độc lập(Computers are useful tools) có thể đứng một mình. Tuy nhiên, mệnh đề phụ thuộc (that offer several benefits to people) không thể tự tạo thành một câu.

Câu phức thường dùng các từ để nối các mệnh đề lại với nhau, ví dụ:

Conjunctions of contrast: although, though, even though, while, whereas

Conjunctions of cause and effect: as, since, because, in order that

Conjunctions of condition: if, unless, only if, even if, in case (that), whether or not

Conjunctions of time: until, after, before, while, since, when

Relative pronouns: which, that, who, whose, whom.

Chúng ta cùng xem xét một vài ví dụ về việc ghép câu đơn thành câu phức, sử dụng conjunctions và relative pronouns nhé!

Ví dụ 1:

Câu đơn 1: Computers can be used in harmful ways.

Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.

Câu phức:  Although computers can be used in harmful ways, they also offer several benefits to people.

Ví dụ 2:

Câu đơn 1: Computers are useful tools.

Câu đơn 2: Computers offer several benefits to people.

Câu phức: Computers are useful tools that offer several benefits to people. 
Because computers are useful tools, they offer several benefits to people.

Nắm được lý thuyết về các cấu trúc câu rồi, bây giờ chúng ta cùng thực hành ghép câu nhé các bạn!!!

Các bạn hãy thử viết lại các câu đơn sau thành câu ghép hoặc câu phức nhé.

Có nhiều cách làm đúng cho một cặp câu đơn như vậy.  Mình sẽ làm câu đầu tiên để các bạn dễ hiểu.

A

Japan is a world leader in modern technology.

Japan still maintains its traditional values, such as respect for elders.

Một số cách làm gợi ý:

  • Although Japan is a world leader in modern technology, it still maintains its traditional values, such as respect for elders.
  • Japan is a world leader in modern technology, though it still maintains its traditional values, such as respect for elders.
  • Japan is a world leader in modern technology; however, it still maintains its traditional values, such as respect for elders.

Và sau đây là đến lượt các bạn thực hành nè:

B

Computers have a wide variety of software available.
The software can complete certain tasks automatically.

C

There are some clear disadvantages of online study.
The benefits provide students with a valuable alternative to classroom learning.

D

Watching television exposes people to opinions from outside their own cultural group.
This leads to a greater understanding of the views of others.

E

Many animals live short lives in terrible conditions.
Then they are killed and sold as meat.

F

Pressure at work and home is increasing.
Many people suffer from high levels of stress.

Còn rất nhiều kiến thức hữu ích khác tại IBEST, vậy nên nếu đang dự định chinh phục IELTS, bạn đừng bỏ qua các khóa tại IBEST dưới đây nhé

Way to IELTS (đầu ra 5.0): http://ibest.edu.vn/way-to-ielts.html

IELTS Headway (đầu ra 5.5 – 6.0): http://ibest.edu.vn/ielts-headway.html

IELTS Success (đầu ra 6.5 – 7.0): http://ibest.edu.vn/ielts-success.html

IELTS Mastery (đầu ra 7.0++): http://ibest.edu.vn/ielts-mastery.html

Xem thêm giáo viên: http://ibest.edu.vn/giao-vien.html

IBEST TEAM!