IELTS SPEAKING | Topic 4: WEATHER

Bên cạnh Person, Food, Holiday, Weather là chủ đề tiếp theo có mật độ xuất hiện “không thể xem thường”…

IELTS SPEAKING | FOOD

Ăn uống là chủ đề muôn thủa và không bao giờ ngừng hấp dẫn. Đây cũng là một trong những…