hoc ielts, luyen thi ielts

Từ vựng hữu dụng để miêu tả xu hướng trong IELTS Writing task 1

Nắm vững từ vựng mô tả xu hướng thay đổi của thông tin cần mô tả được coi là “chìa khóa” cho bài IELTS Writing Task 1. Các sĩ tử IELTS hãy chuẩn bị giấy bút và note lại các cụm động từ/ danh từ cho từng xu hướng nhé!

1

  1. Increase: tăng

Verb Form: rise / increase / go up / uplift / rocket(ed) / climb / upsurge / soar.

Noun Form: a rise / an increase / an upward trend / a growth

  1. Gradual Increase: tăng dần dần, tăng nhẹ

Verb Form: gradually increase / rise / go up

Noun Form: an upward trend / an upward tendency / a ceiling trend

  1. Decrease: giảm

Verb Form: fall / decrease / decline / plummet / plunge / drop / reduce

Noun Form: a fall / a decrease / a reduction / a downward trends /a  downward tendency /  a decline/ a drop

  1. Steadliness: một giai đoạn trong biểu đồ mà “chỉ số” đó duy trì tại một mức độ

Verb Form: unchanged / level out / remain constant / remain steady / plateau / remain the same / remain stable / remain static

Noun Form: a steadiness/ a plateau / a stability/ a static

  1. Standability: không biến đổi trong cả giai đoạn được minh họa trong biểu đồ

Verb Form: level(ed) off / remain(ed) constant / remain(ed) unchanged / remain(ed) stable / prevail(ed) consistency / plateaued / reach(ed) a plateau / stay(ed) uniform /immutable / level(ed) out/ stabilise/ remain(ed) the same.

Noun Form: chưa có :D

Trên đây là sự tổng kết của IBEST, vậy còn những từ vựng nào có thể dùng cho việc mô tả “trends” nữa nhỉ, vậy tham khảo ngay các khóa học của IBEST thôi nhé ^^

Way to IELTS (đầu ra 5.0): http://ibest.edu.vn/way-to-ielts.html

IELTS Headway (đầu ra 5.5 – 6.0): http://ibest.edu.vn/ielts-headway.html

IELTS Success (đầu ra 6.5 – 7.0): http://ibest.edu.vn/ielts-success.html

IELTS Mastery (đầu ra 7.0++): http://ibest.edu.vn/ielts-mastery.html

Xem thêm giáo viên: http://ibest.edu.vn/giao-vien.html

IBEST TEAM!

email
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.9/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Từ vựng hữu dụng để miêu tả xu hướng trong IELTS Writing task 1, 8.9 out of 10 based on 8 ratings

Bài viết liên quan:

The following two tabs change content below.

IBEST

Với mục đích tạo dưng sân chơi và cung cấp thêm những kiến thức về học tiếng anh tổng quát nói chung cũng như kiến thức về IELTS nói riêng, IBEST hy vọng Blog này sẽ giúp ích cho các bạn. Trong quá trình xây dựng và phát triển không thể tránh được những thiếu sót, vì vậy mong nhận được nhiều lời góp ý của các bạn để IBEST tiếp tục hoàn thiện hơn !