IELTS Speaking: “Type of” question

Trong part 1 của IELTS Speaking, chúng ta sẽ dễ gặp phải dạng câu hỏi kiểu liệt kê, mà chúng ta gọi là dạng “Type of” question. Điểm quan trọng của dạng này không phải là chúng ta liệt kê được bao nhiêu đối tượng được đề cập trong câu hỏi, mà làm sao để câu trả lời được trôi chảy, cũng như thể hiện được hết vốn liếng Tiếng Anh của bản thân.

Chúng ta cùng xem xét một ví dụ nhé.

 1. “Tell me about the different types of public transport in your city.”

A1. “In my city there are many types of public transport, for example, buses, taxis, motorcycle taxis, trains, planes, ferries and mini-buses.”

A2. “Of course, it goes without saying that there’s quite a mixed variety of public transport in my city. Though I think the most commonly-used would potentially be buses because they are so cheap. The average bus fare in my city is about 5,000 dong for a single journey. Along with buses, a second variety of public transport would be something like motorcycle taxis. And one exceptional aspect with them is that they are certainly the quickest way to get around town. So if you‘re in a hurry then motorcycle taxis are the best bet. Likewise, as might be expected, there’s things like ferries, taxis and trains, although these are not as widely-used as the first two that I mentioned.”

Ở A1, thí sinh liệt kê được nhiều phương tiện giao thông công cộng, nhưng lại chưa thể hiện được hết khả năng sử dụng tiếng Anh của mình. Ở A2, câu trả lời được phát triển rộng ra chứ không dừng ở việc nêu tên các phương tiện. Thí sinh nói về điểm mạnh của một số phương tiện giao thông, và cố ý xếp chúng theo một thứ tự logic (mức độ phổ biến).
Điều này giúp câu trả lời hợp lý và dễ theo dõi hơn.

– Cụm mở đầu:

 • Well actually…
  · Of course, you know…
  · Sure, obviously…
  · Of course, it goes without saying…
  · OK, certainly…

+ mẫu giới thiệu một list đối tượng cần đề cập
· …there’s quite a mixed variety of…
· …there’s quite an extensive diversity of…
· …there’s quite a wide range of…
· …there’s quite a diverse mixture..
· …there’s a fairly broad range of…

– Cấu trúc giới thiệu đối tượng đầu tiên:

 • But I guess the most adj. …would probably be…
  · However, I suppose the most adj. …could possibly be…
  · Though I think the most adj. …would potentially be…
  · Yet I imagine the most adj. …may well be…
  · Still, I suspect that the most adj. …could perhaps be…
  Các bạn lưu ý chọn một tính từ phù hợp với chủ thể của câu hỏi nha!

+ một cụm để mở rộng câu miêu tả đối tượng trên
· The thing with buses is that…
· I assume buses are so + adj. because…
· The point I want to add about buses is that…
· And what you have to realize with buses is that…
· And the explanation for this could be that…
· And the basis of this is that…

– Cấu trúc giới thiệu đối tượng thứ hai:

 • Besides (buses), …
  · As well as (buses), …
  · In addition to (buses), …
  · Another kind of (public transport) would be…
  · Another form of (public transport) worth mentioning could be…
  · A second variety of (public transport) would be something like…
  · A subsequent category would be something like…

+ một cụm để mở rộng câu miêu tả đối tượng trên
· And the main characteristic of (taxis) is that…
· And the unique aspect of (taxis) is that…
· And one exceptional aspect with (taxis) is that…

– Một câu kết chung chung:

 • And of course there‘s the usual things like…
  · And obviously you can also find things like…
  · Likewise, as might be expected, there are things like…
  · And naturally, there are things like…

Lưu ý dành cho câu hỏi về “Types of something”

– Không lặp lại tính từ được dùng trong câu hỏi
(Ví dụ: “What kinds of restaurants are popular in your country?”
=> không dùng “popular” trong câu trả lời mà hãy paraphrase nó bằng các tính từ khác như “widespread”)

– Tránh trả lời quá chung chung hoặc quá cụ thể để không gặp khó khăn khi tìm ý để mở rộng câu
(Ví dụ: What kinds of restaurants are popular in your country?”=> nếu thí sinh trả lời luôn “affordable restaurants” thì sẽ rất khó đề cập tới các loại nhà hàng khác)

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of