hoc ielts, luyen thi ielts

IELTS Speaking: Talking about Technology

Hôm trước mình có gặp một câu hỏi IELTS Speaking Part 3 như thế này:

“Which do you think is the better operating system: iOS or Android?”

Khoan nói về câu trả lời, vì chủ đề này có lẽ là tranh cãi bất tận giữa các fan của Apple và Android rồi. Qua cách trả lời của các bạn cùng học, mình mới chợt nhận ra rằng tuy chủ đề “Technology” cực kì quen thuộc với bài thi IELTS Speaking, nhưng cho dù bạn có hiểu biết rất nhiều về công nghệ, thì chưa chắc đã đạt điểm cao. Bạn có thể được hỏi về một thứ đồ công nghệ bạn đang dùng, một website ưa thích, công nghệ đã thay đổi giáo dục và đời sống như thế nào, vân vân và mây mây. Nói về công nghệ thì nhiều khi có thể thao thao bất tuyệt cả ngày không hết, nhất là đối với các bạn nam. Tuy nhiên, điều quan trọng không phải là bạn thể hiện được bao nhiêu hiểu biết về chuyên môn, mà cái chính là phải sử dụng được một vốn Tiếng Anh giàu có về chủ đề Technology.

ieltstechnology

Dưới đây là một số từ vựng và collocation về Technology cực hay và dễ dùng, lại được đặt trong model answer để các bạn dễ áp dụng trong quá trình luyện thi IELTS nhé!

Part 1 – Style questions

Examiner: Do you enjoy using technology?
Stephan: Well … I wouldn’t call myself a techie or a computer buff but I enjoy using computers … I’d like to find out more about  how they work … when my computer crashes I never know what to do.

Examiner: Do you use the Internet for your studies?
Sophie: Yes … I’d be lost without it … I do lots of video conferencing to practise speaking and social media like Facebook is a good way to meet up with other students … and I download podcasts that teach English vocabulary and grammar.

Examiner: Do you have your own computer?
Tania: Yes … I have a Macbook Pro … I use it all the time … for word processing … browsing websites and catching up with TV programmes I’ve missed.

Part 2 – Style task

Describe an item of technology you have that is very important. You should say:

 • what the technology is
 • when you got it
 • how often you use it

and say how different your daily life would be without it.

Mattie: I don’t have many gadgets … just a computer … a laptop and my mobile phone … but I’ll talk about my computer as it’s so useful … it’s funny really … 2 years ago I was still learning to use computers … how to use email … send attachments how to access websites … then I decided to do a digital editing course for video and photography … and so I bought the laptop when I started the course  …  my husband had a desktop PC but it was very slow so I decided to upgrade to a powerful one because we do a lot of video editing on the course … it’s a high-spec laptop … very fast … the latest operating system … it boots up really quickly and it’s  fun to use so it makes working a pleasure … I’ve become a competent computer user now … if I didn’t have it I daresay I’d have to spend more time at college using their computers … but on the positive side I suppose I’d read a lot more if I didn’t have it  …  I probably waste a lot of time surfing the web … but hopefully I won’t have to be without it …

Part 3- Style questions

Examiner: What do you think are the important things people need to learn when they start using computers?
Alejandro: Well … there are things like how to use the Internet  … how to enter a web address … how to navigate websites … that kind of thing but it’s also important to know how to back up your files in case your computer crashes … and all about Internet security.

Examiner: What kind of technological developments have made the biggest impact on our lives?
Faydene: In my lifetime it has to be the Internet of course but I also think wifi has made a huge difference to how we interact with the Internet … wireless networks at home and public wifi hotspots mean we can go online easily … access our mail … log into our work intranet and basically be connected wherever we are.

Examiner: Do computers make it much easier to study?
Jane: Definitely yes … researching information is much easier with the Internet .. you can bookmark webpages for future reference and writing essays is much easier … being able to cut and paste sections of text means you can experiment with organisation … so yes … compared to years ago when you had a pile of books on your desk and a pen and paper … it’s now much easier.

Definitions

 • to access websites/email: truy cập trang web/ thư điện tử
 • to back up files: lưu thư mục dự phòng (phòng trường hợp máy hỏng, mất dữ liệu)
 • to boot up: khởi động máy tính
 • to bookmark a webpage: đánh dấu trang web (để tiện xem lại khi cần)
 • to browse websites: mở trang web
 • a computer buff: chuyên gia máy tính
 • to cut and paste: cắt dán chữ trên máy tính
 • a desktop PC: máy tính để bàn
 • digital editing: biên tập (ảnh hoặc phim) trên máy tính
 • download (podcasts): tải về
 • to enter a web address: đánh tên địa chỉ web
 • a gadget: thiết bị
 • to go online: online, dùng Internet
 • high-spec (laptop): mạnh và hiện đại
 • Internet security: an ninh mạng
 • intranet: a mạng nội bộ
 • operating system: phần mềm hệ thống
 • send an attachment: gửi file đính kèm qua email
 • social media: mạng xã hội (như Facebook hoặc Twitter)
 • to surf the web: lướt web
 • a techie: người đam mê công nghệ
 • to upgrade: nâng cấp
 • video conferencing: cuộc họp truyền hình ảnh qua mạng
 • wireless hotspot: điểm truy cập Internet công cộng
 • wireless network: mạng không dây

IBEST TEAM!

email
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 8.1/10 (15 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +8 (from 8 votes)
IELTS Speaking: Talking about Technology, 8.1 out of 10 based on 15 ratings

Bài viết liên quan: