Connectors & modal verbs được điểm cộng trong IELTS Writing

Để được điểm cao trong IELTS Writing thì bạn cần tránh các lỗi lặp từ và dùng một số từ để được cộng điểm. Vậy làm thế nào để tận dụng điều này? Bài viết dưới đây, IBEST sẽ chia sẻ các CONNECTORS và MODAL VERBS “đắt” trong IELTS Writing nhé.

  1. Connectors trong IELTS Writing
Thông thườngTrong IELTS Writing
First/ Firstly/ First of allTo commence with;Primarily  (dùng khi controlling idea 1 là quan trọng nhất)First and foremost (dùng khi controlling idea 1 là quan trọng nhất)
SecondMoreoverFurther moreBesidesEqually important (không dùng khi idea 1 đã dùng first and foremost hoặc primarily)More importantly/ remarkably  (không dùng khi idea 1 đã dùng first and foremost hoặc primarily)Additionally
For example;  For instanceIn evidence; To illustrate
Such as; LikeNamely; Including
But; In contractHoweverIn oppositeAgainstNonethelessConverselyAdverselyNevertheless
So/ As a resultThereforeThus; HenceAccordinglyConsequently (negative ideas)
Because +clauseBecause of + N/ V-ingSince/as + clause; Thank to + N/V-ing (positive)Due to + N/V-ing (negative)Owning to + N/V-ing (negative)

On ground of/ on account of / by virtue of + N/ V-ing (dùng cho cả positive & negative)

 

 

  1. Modal verbs nên sử dụng trong IELTS Writing
Thông thườngTrong IELTS Writing
Can; CouldPossibly + V; Plausibly + VTo be + possible/ plausible + to V- infinitive
May/mightProbably; Presumably
Have to/mustTo be imperative/ compulsory + to V- infinitive
ShouldTo be advised + to + V- infinitiveTo be recommended + to + V – infinitiveAdvisedly +V
NeedTo be + necessary + to + V – infinitiveNecessarily + VRequire/ request

Còn rất nhiều kiến thức hữu ích khác tại IBEST, vậy nên nếu đang dự định chinh phục IELTS, bạn đừng bỏ qua các khóa tại IBEST dưới đây nhé

Way to IELTS (đầu ra 5.0): http://ibest.edu.vn/way-to-ielts.html

IELTS Headway (đầu ra 5.5 – 6.0): http://ibest.edu.vn/ielts-headway.html

IELTS Success (đầu ra 6.5 – 7.0): http://ibest.edu.vn/ielts-success.html

IELTS Mastery (đầu ra 7.0++): http://ibest.edu.vn/ielts-mastery.html

Xem thêm giáo viên: http://ibest.edu.vn/giao-vien.html

IBEST TEAM!

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of