hoc ielts, luyen thi ielts

Connectors & modal verbs được điểm cộng trong IELTS Writing

Để được điểm cao trong IELTS Writing thì bạn cần tránh các lỗi lặp từ và dùng một số từ để được cộng điểm. Vậy làm thế nào để tận dụng điều này? Bài viết dưới đây, IBEST sẽ chia sẻ các CONNECTORS và MODAL VERBS “đắt” trong IELTS Writing nhé.

  1. Connectors trong IELTS Writing
Thông thường Trong IELTS Writing
First/ Firstly/ First of all To commence with;Primarily  (dùng khi controlling idea 1 là quan trọng nhất)First and foremost (dùng khi controlling idea 1 là quan trọng nhất)
SecondMoreoverFurther moreBesides Equally important (không dùng khi idea 1 đã dùng first and foremost hoặc primarily)More importantly/ remarkably  (không dùng khi idea 1 đã dùng first and foremost hoặc primarily)Additionally
For example;  For instance In evidence; To illustrate
Such as; Like Namely; Including
But; In contractHoweverIn oppositeAgainst NonethelessConverselyAdverselyNevertheless
So/ As a resultTherefore Thus; HenceAccordinglyConsequently (negative ideas)
Because +clauseBecause of + N/ V-ing Since/as + clause; Thank to + N/V-ing (positive)Due to + N/V-ing (negative)Owning to + N/V-ing (negative)

On ground of/ on account of / by virtue of + N/ V-ing (dùng cho cả positive & negative)

 

 

  1. Modal verbs nên sử dụng trong IELTS Writing
Thông thường Trong IELTS Writing
Can; Could Possibly + V; Plausibly + VTo be + possible/ plausible + to V- infinitive
May/might Probably; Presumably
Have to/must To be imperative/ compulsory + to V- infinitive
Should To be advised + to + V- infinitiveTo be recommended + to + V – infinitiveAdvisedly +V
Need To be + necessary + to + V – infinitiveNecessarily + VRequire/ request

Còn rất nhiều kiến thức hữu ích khác tại IBEST, vậy nên nếu đang dự định chinh phục IELTS, bạn đừng bỏ qua các khóa tại IBEST dưới đây nhé

Way to IELTS (đầu ra 5.0): http://ibest.edu.vn/way-to-ielts.html

IELTS Headway (đầu ra 5.5 – 6.0): http://ibest.edu.vn/ielts-headway.html

IELTS Success (đầu ra 6.5 – 7.0): http://ibest.edu.vn/ielts-success.html

IELTS Mastery (đầu ra 7.0++): http://ibest.edu.vn/ielts-mastery.html

Xem thêm giáo viên: http://ibest.edu.vn/giao-vien.html

IBEST TEAM!

email
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (6 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Connectors & modal verbs được điểm cộng trong IELTS Writing, 10.0 out of 10 based on 6 ratings

Bài viết liên quan:

The following two tabs change content below.

IBEST

Với mục đích tạo dưng sân chơi và cung cấp thêm những kiến thức về học tiếng anh tổng quát nói chung cũng như kiến thức về IELTS nói riêng, IBEST hy vọng Blog này sẽ giúp ích cho các bạn. Trong quá trình xây dựng và phát triển không thể tránh được những thiếu sót, vì vậy mong nhận được nhiều lời góp ý của các bạn để IBEST tiếp tục hoàn thiện hơn !