Christmas is coming!!!

Giáng Sinh đã kề bên rồi, các bạn đã hòa mình vào không khí ấm áp của mùa lễ hội…

Football Vocabulary

Association Football (also football, soccer, footy, footie.) A game played between two teams of eleven people, where each team tries…