Sample essay (Part 1)

Nhằm hưởng ứng chuỗi bài Writing Task 2 của Quang Tèo cũng như giúp các đồng chí có cái nhìn…

Paraphrase theo chủ đề

Chào các đồng chí. Sau khi hoàn thành bài viết về Paraphrasing và thấy được vai trò “vô cùng lớn…