hoc ielts, luyen thi ielts

About Quang Tèo

Mình là Quang (Quang Tèo), SV trường ĐH Ngoại Ngữ Hà Nội. Trong quá trình học tiếng Anh, đặc biệt thời gian ôn thi Quốc gia, mình đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm cho kì thi IELTS. Hi vọng những gì mình chia sẻ sẽ giúp các bạn cải thiện các kĩ năng của mình, đặc biệt trong kĩ năng viết Academic Writing.

Writing Theme 2: Diet and nutrition

Writing Theme 2 Diet and nutrition 1

Ở bài viết này, mình sẽ khai thác chủ đề Diet and nutrition (Chế độ ăn và dinh dưỡng). Đây là một chủ đề rất quen thuộc trong các bài Writing IELTS Task 2 Xem bài viết trước của mình: Một số đề bài tham khảo: Writing Theme 1: Gender roles TOPICS 1. What can government do to encourage children to eat a healthier diet? 2. Should the government regulate the fast food industry in the same way that it regulates drug, alcohol and tobacco industries? 3. Some people think that parents should teach their children how to be healthy and have a balanced diet. Others, however, believe that school is … [Read more...]

Writing Theme 1: Gender roles

Writing Theme 1 Gender roles 1

Từ bài viết này, mình sẽ khai thác những chủ đề quen thuộc trong một bài viết của IELTS Writing Task 2. Một trong những chủ đề quen thuộc là Gender roles, vai trò về giới. Ở chủ đề này, mình sẽ đưa ra một số đề bài tiêu biểu: TOPICS  Woman and men are commonly seen as having different strength and weaknesses. Is it right to exclude males or females from certain professions because of their gender? Many people think that men should go out to work while women’s place is in the home. To what extent do you agree or disagree? Many people believe that women make better parents than men and that this … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 12: How to use your vocabulary.

IELTS Writing Task 2 – Part 12 How to use your vocabulary 2

Trong bài viết này, mình sẽ đưa ra một số chú ý về cách sử dụng từ vựng trong một bài Writing IELTS Task 2. Ngôn ngữ viết học thuật luôn phức tạp hơn ngôn ngữ nói, điều đó thể hiện chủ yếu ở Academic words, Nominalisation, Synonyms, và Paraphrase. Trước khi trao đổi về cách sử dụng vốn từ, bạn nên tham khảo các cách học từ vựng hiệu quả tại đây 1. Academic Words: Một bài viết IELTS Task 2 tốt sử dụng linh hoạt vốn tự học thuật của mình. Đây là cách bạn tạo dấu ấn cho bài viết để “ăn điểm” với người chấm, bởi trên hết chúng ta đang viết một bài essay task 2 cho Academic Module. Ví dụ: Thay vì … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 11: Causes and Effects/Solutions, Problems and Solutions (continued)

IELTS Writing Task 2 – Part 11 Causes and EffectsSolutions, Problems and Solutions (continued) 2

Ở bài viết trước, mình đã cùng các bạn viết mở bài cho một đề bài cụ thể. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng viết tiếp phần thân bài và kết bài, cụ thể viết về các vấn đề (Problems) và hướng giải quyết (Solutions). Mình sẽ đưa ra một số gợi ý và hướng dẫn cách viết câu, dùng từ. Các đoạn văn được lấy từ http://ielts-simon.com, đây là một site hay để bạn đọc các bài essay mẫu. Task: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations. Theo … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 10: Causes and Effects/Solutions, Problems and Solutions

IELTS Writing Task 2 – Part 10 Causes and EffectsSolutions, Problems and Solutions 1

Trong bài viết này, mình sẽ trao đổi với các bạn một số định hướng cho dạng bài cơ bản cuối cùng của IELTS Writing Task 2 và cùng các bạn viết mở bài cho một đề bài cụ thể Một số đề bài ví dụ: -  Problems and Solutions: In the developed world, average life expectancy is increasing. What problems will this cause for individuals and society? Suggest some measures that could be taken to reduce the impact of ageing populations. -  Causes and Effects: In many parts of the world today there is a profitable market for products which lighten or whiten people’s skin. Outline the reasons for using such … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 9: Advantages and Disadvantages

Advantages and Disadvantages 1

Ở bài viết này, chúng ta sẽ cùng trao đổi về dạng bài cơ bản thứ ba của Writing IELTS: Advantages and Disadvanntages. Mình sẽ đưa ra dàn (essay plan) và những tips cần thiết để viết dạng bài này nhé. Các đoạn văn trong bài mình đều lấy từ nguồn tiếng Anh đáng tin cậy, nên các bạn yên tâm nhé. :nhanrang: Một đề bài tham khảo: “In order to solve traffic problems, governments should tax private car owners heavily and use the money to improve public transportation. What are the advantages and disadvantages of such a solution?” Essay Plan (Structure) 1. Introduction: - Introducing the … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 8: Writing a Discussion Essay

IELTS Writing Task 2 Part 8 Writing a Discussion Essay

Ở bài viết này, mình sẽ cùng các bạn trao đổi những kinh nghiệm để viết tốt một bài Discussion Essay của IELTS Writing. Dạng bài là discussion nghĩa là bạn phải trao đổi, thảo luận vấn đề từ nhiều chiều, không hoàn toàn chủ quan như trong bài Argument Essay. Các bạn cùng xem một đề bài ví dụ: In many countries, traditional foods are being replaced by international fast food. Many people thinkthat  it is good to eat traditional food while others believe that  fast food is a good choice. Discuss both views and give your own opinion. Ở bài này, mình sẽ đưa ra dàn ý … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 7: Writing an Argument Essay (continued)

IELTS Writing Task 2 Part 7 Writing an Argument Essay 1

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng trao đổi về cách làm một bài Argument Essay và viết mở bài cho một đề bài cụ thể. Trong bài viết này, mình sẽ cùng các bạn viết phần thân bài và kết bài. Các đoạn văn được lấy từ sách “Sharpening skills for the TOEFL iBT” của Jeff Zeter và Michael Pederson. Task: Nowadays, computers are an important part of most people’s everyday lives. This change has improved the way people live. To what extent do you agree or disagree? Body Ở phần mở bài, chúng ta đã chọn quan điểm: Tác động của máy tình lên đời sống chủ yếu là tích cực, tuy nhiên cũng có một số tác … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 6: Writing an Argument Essay

IELTS Writing Task 2 Part 6 Writing an Argument Essay 2

Ở bài viết trước, chúng ta đã cùng trao đổi về những dạng chính của IELTS Writing Task 2. Bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách viết một bài Argument Essay. Gọi là Argument Essay bởi vì ở dạng này, người viết đưa ra lập trường, ý kiến riêng và phải đưa ra những lí lẽ để bảo vệ lập trường đó. Điều này khác với dạng Discussion Essay khi người viết phải đưa ra các lí lẽ cho cả hai ý kiến trái chiều. 1.   Structures Cấu trúc cho một bài Writing Argument Essay vẫn giống như những gì mình đã trao đổi ở các bài viết trước. Có thể tóm tắt lại như sau Structures Introduction: -  Introducing the … [Read more...]

IELTS Writing Task 2 – Part 5: Question types

IELTS Writing Task 2 Part 5 Question types 1

Task 2 trong bài thi IELTS Writing hỏi về một chủ đề xã hội, chẳng hạn như the environment, education hoặc the media. Có thể nêu ra 4 dạng chính của bài thi IELTS Writing Task 2 như sau: Dạng 1: Argument Ở dạng đề này, đề bài sẽ đưa ra một quan điểm và đòi hỏi bạn đưa ra ý kiến của mình về quan điểm đó. Các câu hỏi thường xuất hiện như: “How far do you agree with this statement?” hoặc “To what extent do you agree with this statement?” Ví dụ:  - Children watch too much TV nowadays and this is bad for their education and development. How far do you agree with this statement? - In many countries … [Read more...]

Close
Chúng tớ luôn cố gắng viết những bài chất lượng nhất !
Ủng hộ bọn tớ nhé