Paraphrase theo chủ đề

Chào các đồng chí. Sau khi hoàn thành bài viết về Paraphrasing và thấy được vai trò “vô cùng lớn…

Everyday Idioms

Nếu bạn đang gặp vấn đề với phần thi nói, bạn cảm thấy mình không thể giao tiếp bình thường…